Pole golfowe

Pole golfowe w Olszewce jest najstarszym polem w województwie kujawsko-pomorskim.